Regulamin konkursu na Facebooku

1. Organizator konkursu

Niniejszy konkurs jest organizowany przez:

Fatmoose.pl jest produkowany we współpracy z Wickey
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Niemcy

2. Uczestnictwo

Udział w konkursie jest bezpłatny. Udział odbywa się przez stronę FATMOOSE na Facebooku. Warunkiem uczestnictwa jest bycie fanem strony FATMOOSE na Facebooku oraz polubienie wpisu z konkursem. Udział w konkursie z nagrodami nie jest związany z jakimkolwiek zobowiązaniem do roszczenia sobie określonych świadczeń lub wyrażenia zgody na udział w kampaniach reklamowych. Poprzez swój udział w konkursie uczestnik lub uczestniczka akceptuje zasady loterii.

3. Osoby uprawnione do wzięcia udziału i wykluczenie

Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są wyłącznie osoby prywatne od 18 roku życia, które są fanami strony FATMOOSE na Facebooku i posiadają miejsce zamieszkania na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Francji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpania, Włochy, Republika Czeska, Szwecja i Dania. Fanem jest osoba, która aktywowała przycisk polubienia na stronie FATMOOSE na Facebooku. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy, członkowie ich rodzin oraz przedstawiciele handlowi FATMOOSE. Udział poprzez serwisy loteryjne, a także udział za pośrednictwem automatycznego oprogramowania loteryjnego czy wszelkich innych ingerencji i manipulacji jest zabroniony. FATMOOSE ma prawo do wykluczenia z loterii każdego uczestnika, który łamie zasady konkursu, w jakichkolwiek sposób go manipuluje lub próbuje tego dokonać. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.

4. Nagrody i zakończenie udziału

W niniejszym konkursie zostanie rozlosowany artykuł z aktualnego posta na Facebooku. Szczegółowa lista wszystkich dostarczanych artykułów w konkursie znajduje się w sklepie internetowym FATMOOSE w odpowiedniej zakładce konkursowej w podpunkcie „Wszystkie dostępne nagrody”. Konkurs kończy się wraz z upływem daty opublikowanej w aktualnym poście na Facebooku o podanej godzinie.

5. Wypłaty w gotówce oraz dochodzenie roszczeń na drodze sądowej są wykluczone.

Wygrane nie będą wypłacane w formie gotówki. Dochodzenie roszczeń na drodze prawnej jest wykluczone.

6. Post konkursowy i wskazanie zwycięzców

W celach konkursu będzie umieszczany post specyficzny dla grupy docelowej danego kraju. Zwycięzca lub zwyciężczyni zostaną wytypowani spośród wszystkich uczestników z krajów, którzy przystąpili do konkursu w czasie jego trwania i są uprawnieni do uczestnictwa w nim, za pomocą metody losowej niezależnie od kraju. Wytypowanie zwycięzców będzie realizowane w ciągu 1-2 dni roboczych po upływie terminu uczestnictwa.

7. Powiadomienie o wygranej i przeniesienie wygranej

Zwycięzcy zostaną wskazani w poście konkursowym na stronie FATMOOSE na Facebooku lub w sklepie internetowym FATMOOSE, a następnie poinformowani za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku. W przypadku, gdy uczestnik/uczestniczka po dwukrotnym wezwaniu nie zareaguje w ciągu 7 dni na tę wiadomość, wówczas prawo do nagrody przepada, a nagroda zostanie przeniesiona na innego uczestnika konkursu za pomocą generatora losowego. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcom przez firmę spedycyjną w ciągu 7 dni roboczych. Zastosowanie mają czasy dostawy podane w sklepie internetowym FATMOOSE dla artykułów spedycyjnych w danym kraju.

8. Publikacja

Zwycięzca lub zwyciężczyni wyraża swoją wyraźną zgodę, aby firma FATMOOSE upubliczniła go/ją jako zwycięzców konkursu z imienia i nazwiska na stronie FATMOOSE na Facebooku lub w sklepie internetowym FATMOOSE.

9. Osoba odpowiedzialna

Niniejsza promocja nie jest powiązana z Facebookiem i w żaden sposób nie jest sponsorowana, wspierana lub organizowana przez Facebook. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi odnośnie konkursu należy kierować bezpośrednio do FATMOOSE, a nie do Facebooka. FATMOOSE zwalnia Facebook ze wszelkich szkód, strat i nakładów (wraz z kosztami i honorariami adwokatów w odpowiednim zakresie), które wynikają z roszczeń powstałych w wyniku organizacji konkursu (w szczególności jego publikacji i organizacji).

10. Ochrona danych

Dane osobowe pozyskane w ramach konkursu podlegają przepisom niemieckiej ustawy o ochronie danych i zostaną zapisane, przetworzone i wykorzystane tylko w celach wewnętrznych. Przekazanie danych podmiotom trzecim nastąpi tylko w ramach realizacji celów konkursu. Poprzez swój udział w konkursie uczestnik lub uczestniczka wyraża swoją wyraźną zgodę na zapisywanie i używanie przekazanych danych osobowych w wyżej podanym celu.

11. Stosowane prawo

Konkurs podlega wyłącznie prawu Niemieckiej Republiki Federalnej.

12. Ogólne warunki handlowe

Obowiązują  OWH firmy FATMOOSE