Oświadczenie gwarancyjne

Gwarant, dalej: FATMOOSE, udziela klientom na wszystkie drewniane części będące przedmiotem zakupu gwarancję trwałości na okres 10 lat, z ograniczeniem na wyszczególnione w ofertach wybrane obszary wysyłki i dostawy. Gwarancja FATMOOSEobejmuje gnicie drewnianych części zakupionego przedmiotu na skutek zmiennych warunków atmosferycznych, które mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji. Gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy uszkodzenia drewnianych części zakupionych towarów wynikają z wadliwego montażu elementów drewnianych przez klienta lub przez osoby trzecie, lub uszkodzenia drewnianych części spowodowane są przez niewłaściwe użycie lub składowanie przez klienta lub przez osoby trzecie, wandalizm klienta lub osoby trzeciej, typowe właściwości drewna lub szkody wywołane przez burze. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru. Ustawowe prawa konsumenckie (a także prawo do odstąpienia od umowy) nie są ograniczone w ramach gwarancji.

Roszczenia gwarancyjne klient powinien kierować na następujący adres:
FATMOOSE.pl jest produkowany przy współpracy z Wickey.pl
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
[email protected]
Niemcy
Fax: +49 (0)3222 1098 031

Nabywca zobowiązany jest, na podstawie gwarancji FATMOOSE, do przesłania zdjęć z wadami drewnianych części zakupionego produktu i odpowiedniej kopii faktury lub numeru przedmiotu oferty (w przypadku zakupu na Allegro lub innej platformie) listem lub drogą e-mailową, w celu ułatwienia likwidacji szkody. W ramach oświadczenia gwarancyjnego klient otrzymuje bezpłatnie zamienniki wadliwych elementów drewna dotyczących zakupionego przedmiotu.

Jeśli wada nie wynika z rękojmi lub gwarancji, FATMOOSE zastrzega sobie prawo, w ramach czynności procesu gwarancyjnego, zwrotu od klienta poniesionych kosztów.

Koniec zobowiązań gwarancyjnych.