⁣Inspiration: take a look at the coolest climbing frames

Liczy się nie tylko radość z zabawy. Na pierwszym miejscu jest oczywiście bezpieczeństwo Twoich dzieci. Aby to zapewnić i zachować pełne uprawnienia gwarancyjne, bezwzględnie konieczne jest przestrzeganie instrukcji montażu.